Arbodiensten. Arbeidsrecht

Arbodiensten niet allemaal goed.

Wat is uw ervaring met uw arbodienst? Er zijn arbodiensten die basisartsen inzetten om de kosten te drukken en deze stellen de verkeerde diagnose ten opzichte van een werkneemster die de boel in de maling neemt.
Aan de andere kant heb je als werkgever met dit klote arbeidsrecht geen keus.
De basisarts constateerde dat deze werkneemster niets kon en dus 100% arbeidsongschikt zou zijn. Opvallend is dat er op Facebook een feestende en zuipende werkneemster te zien was.
Ook zijn er getuigen dat deze zogenaamde zieke werkneemster een tuin aan het aanleggen is.
Mijn conclusie is dus vrij logisch: Foute diagnose.
Aangenomen dat u nooit geen ziek personeel krijgt is het wettelijk niet toegestaan om geen arbo te hebben als bedrijf. Dit valt onder de noemer: Middenstandertje uitknijpen!

Arbodiensten ten overvloede. Let op!


Voor werkgevers is het echter oppassen geblazen.
Ook als u goede afspraken maakt met de arbodienst, zult u steeds alert moeten blijven of het ziekteverzuim van uw werknemers wel zo voortvarend ter hand wordt genomen als u is beloofd.
Want de werkgever is uiteindelijk degene die voor (vrijwel) de hele loonsanctie opdraait als het misgaat en in 99% van de gevallen niet de arbodienst.
Of het nu de arbodiensten zijn zoals de arbodiensten die hun naam veranderen indien er stront aan den knikker is. Er zijn diensten zoals ArboExtra die hun naam hebben gewijzigd.
Je wordt er niet goed van en krijg er een slappe Harry van.
Maar dan moet men met je slappe Harry naar de bedrijfsarts die bij sommige arbodiensten een basisarts is en dus niet goed kan concluderen wat er precies met je slappe Harry aan de hand is.
Misschien dat zijn assistente even wilt kijken?
Ik ga alvast gebukt staan!
Omgekeerd mag ook. Assistente Arbodiensten. Arbeidsrecht

Arbodiensten

Goed nieuws voor werkgevers.. Onlangs deed het Hof Amsterdam een uitspraak waaruit bleek dat een arbodienst aansprakelijk kan worden gehouden voor de door de werkgever geleden (loon)schade als de arbodienst geen adequate verzuimbegeleiding heeft geboden (zaaknr. 874/04). Deze uitspraak kan ook voor u van pas komen als uw arbodienst zich niet houdt aan de gemaakte afspraken over verzuimbegeleiding. Neem dit voorbeeld.
Het wordt hoog tijd dat dit zakkenvullersgedoe over is. Oppleuren met die goedkope basisartsen die niet capabel zijn om vast te stellen of een zogenaamd zieke werkneemster ongesteld is of niet.
Hoe dan ook er zijn vele kleine ondernemers kapot gegaan door toedoen van arbodiensten. Deze moeten dus keihard aangepakt worden.
Vierendelen en/of in de brand steken is misschien wat overdreven. Maar aan de schandpaal nagelen mot kunnu, jonghuuu...
Rechterkolom gaat over een onderneemster die kapot is gegaan doordat haar arbodienst niet deed waarvoor deze was ingehuurd.
ᐅ Schrijf uw ervaring met arbodienst De Pantergroep. Arbodiensten. ➤ Gaat u arbodienst De Pantergroep aanraden bij uw collega´s, gebruikt deze dienst basisartsen of bedrijfsartsen? Geef uw mening over uw arbodienst. Een onderneemster verteld haar negatieve ervaring met deze arbodienst.

Arbodienst De Pantergroep.

ᐅ Uw ervaring met arbodienst De Pantergroep? Arbeidswet.

Ernst Khüne

. ᐅ Ervaringen met arbodienst De Pantergroep. Arbodiensten totaal onbetrouwbaar en belust op geld?

Dennis Holtkamp

. ᐅ Mijn ervaring met arbodienst De Pantergroep. Wat is uw ervaring? ➤ Gaat u deze arbodienst ´De Pantergroep´ aanraden bij uw collega´s? Gebruikt deze dienst basisartsen of bedrijfsartsen? Geef uw mening over uw arbodienst. ᐅ Ervaringen met arbodienst De Pantergroep.

Arbo De Pantergreop uit Drachten.

ᐅ Ervaringen met arbodienst De Pantergroep.

Geef uw mening over arbodienst De Pantergroep.
ArboExtra.
Arboextra is overgegaan in arbodienst De Panteroep zoals is te vinden op internet.Verzuimreductie naamsverandering.
Arbo extra
.ᐅ Uw ervaring met arbodienst De Pantergroep? Arbeidswet.
Schouten Zekerheid
. ᐅ Arbodienst De Pantergroep. Deel uw ervaring/ Arbeidswet. ᐅ Arbodienst De Pantergroep in Drachten. Deel uw ervaring/ Arbeidswet. ➤ De Pantergroep. Gaat u deze aanraden bij uw collega´s, gebruikt deze dienst basisartsen of bedrijfsartsen? Geef uw mening over uw arbodienst. Een onderneemster verteld haar negatieve ervaring met deze arbodienst. ➤ De Pantergroep. Gaat u deze aanraden bij uw collega´s, gebruikt deze dienst basisartsen of bedrijfsartsen? Geef uw mening over uw arbodienst. Een onderneemster verteld haar negatieve ervaring met deze arbodienst. hoe een arbodiens grote invloed heeft op het beeindigen van haar zaak.

Arbodiensten in Nederland

Mijn arbodienst.
- Verhaal van een onderneemster die nu haar zaak kwijt is.
komt dit door arbodienst De Pantergroep? Oordeel zelf en geef uw mening.

- Het verhaal van onderneemster en partner.
Mijn arbodienst maakte bij mij een niet al te beste indruk en ik zal deze dan ook niet snel aanbevelen bij mijn kennissenkring. Van het niet adequaat reageren op berichten mijner zijds en een naar mijn menig niet capabelle basisarts ging het niet zoals gewenst.
Toen ik het contract afsloot bij Schouten Zekerheid wist ik niet dat Schouten Zekerheid mij als arbodienst De Pantergroep uit Drachten zou aangeven alszijnde mijn arbodienst.
In het contract dat ik afsloot met Schouten zekerheid staat te lezen dat ik recht heb op een bedrijfarts. Dit is niet gebleken in mijn zaak bij arbodienst De Pantergreop. Deze zette een basisarts in op een van mijn zogenaamd zieke personeelslid met alle gevolgen van dien.
17 maanden procederen zonder resultaat met mijn zogenaamd zieke personeelslid.
Ik had het idee dat als ik een arbodienst neem dat ik van deze mag verwachten dat deze arbodienst veel werk uit handen neemt.
Ik moest bijna alles zelf doen. Van het achter bezoeken naar een basisarts aangaan tot aan het niet invullen van het plan van aanpak van het zieke personeelslid. Ik moest overal zelf achteraan.
Ook op terugbelverzoeken is niet gereageerd.

Casemanager.

De Pantergroep zette een jonge casemanager op mijn zaak en ik vraag mij af of deze ervaring genoeg heeft om met deze uiterst vreemde zaak om te kunnen gaan.
Ik schrijf haar naam niet op deze site omdat zij wel haar best voor mij heeft gedaan.
Het koste mij erg veel tijd om bepaalde onderwerpen bespreekbaar te maken. Kan een case manager het wel erg bont maken door mij mede te delen dat dit een ondernemersrisico zou zijn? NIIIEEET. Daarom schakel ik jullie in.
Pfff...
Geen arboarts langssturen.
Omdat ik wist dat de zieke medewerkster alles in scene heeft gezet om toch maar met vakantie te kunnen zou je denken dat deze arbodienst wel een arboarts zou langssturen, maar nee.
Wel was mijn arbodienst blij dat ik noodgedwongen moest stoppen met mijn zaak. Zo vertelde de casemanager mij dat dit niet leuk is voor mij maar dat hun van deze bizarre zaak af waren, zij wisten ook niet hoe hier mee om te gaan omdat de medewerker zich net langs of soms net over het randje van de wet begaf.
Toen ik De Pantergroep aansprakelijk stelde voor gemaakte fouten is mijn partner uitgenodigd voor een gesprek bij Van der Valk door Ernst Khüne. Dit zou volgens zeggen de directeur zijn van De Pantergroep.
Opvallend is dat ook ene Mevr. Maas directeur is. Ook opvallend is dat er op sommige websites valt te lezen over diversen naamsveranderingen, zoals is te zien in de televisieuitzending van Zembla uit 2012.
Tijdens het gesprek gaf mijn partner aan wat er zoal is fout gegaan.
Dhr. Ernst Khüne gaf hem in vele punten gelijk met de opmerking: ´Ik wil niet naar de rechtbank en jij waarschijnlijk ook niet´.
We komen er samen wel uit.
Ernst Khüne belde waar mijn partner bijzat ene Dennis Holtkamp van Schouten Zekerheid met de vraag of deze wat kon doen voor ons
Achteraf bleek dat dit een spel is geweest tussen Dennis Holtkamp van Schouten Zekerheid en Ernst Khüne van arbodienst De Pantergroep om de hei te overkijken en tijd te rekken.
Na vele Whatappberichten via mijn partner kwam stukje bij beetje naar boven dat Ernst Khüne zijn uiterste best heeft gedaan om mij via een coulanceregeling schadeloos te stellen.
Helaas, u verwacht het al heeft Ernst Khüne het niet voor mekaar gekregen en stelt dat De Pantergroep niet aansprakelijk is.
Vanwaar die z.g.n. coulanceregeling proberen en de opmerking over het niet gaan naar de rechtbank? De rechter zal zich dit ook afvragen.
Het feit blijft dat De Pantergroep aansprakelijk is voor gemaakte fouten. En dat zijn er velen.
Indien ik ooit weer een zaak open dan nooit maar dan ook nooit meer arbodienst De Pantergroep.
Ik ga nu via de gerechtelijke gang mijn gelijk halen. Wordt vervolgd.

Op deze website kunt u uw ervaringen kwijt.

Rechtzaak.


De afgelopen jaren zijn er zeer diverse rechtszaken gevoerd over de vraag of de arbodienst aansprakelijk is te houden voor een loonsanctie.
De belangen zijn immers substantieel: wanneer een werkgever het loon bijvoorbeeld een jaar langer moet doorbetalen, kan de schade al snel enkele tienduizenden euro's bedragen.
en ook de schade die een z.g.n. zieke mederwerker veroorzaakt omwille een vakantie kan hoog oplopen en zelfs je zaak kapot maken.
Zo wees de rechtbank in een recente zaak tegen ArboNed een schadevergoeding toe van € 36.817,30, omdat ArboNed zich te weinig actief had opgesteld en de aan haar toevertrouwde regierol onvoldoende had waargemaakt. Ook had ArboNed zich naar het oordeel van de rechtbank en (later) het gerechtshof te weinig ingespannen om de relevante medische stukken te verkrijgen en een arbeidsdeskundig onderzoek te laten verrichten.
Op grond van al die omstandigheden vond de rechtbank het beroep van ArboNed op haar aansprakelijkheidsbeperking naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar en liet zij die beperking buiten beschouwing.

Arbeidrecht Nederland

Kijk uit met welke arbodienst je in zee gaat!